Çağlayan Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.


   Faliyet Alanları

Faliyet Alanlarımız


İşveren firmanın T.C. Gümrük İdareleri ile ilgili işlemleri (ithal, ihraç, transit ve aktarma, geçici giriş, geçici çıkış, vb.) ile buna bağlı bütün gümrük işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması firmamıza aittir. 
 
Firmamız malın her türlü gümrükleme hizmeti dışında danışmanlık ve yol gösterme hizmetini de vermekte ve mevzuat konusunda size uyarılarda bulunmaktadır.
 
1- İthalat İşlemleri 
2- İhracat İşlemleri 
3- Transit Aktarma İşlemleri
4- Serbest Bölge İşlemleri 
5- Danışmanlık İşlemleri 
6- Antrepo İşlemleri 
7- Sigorta İşlemleri 
8- Nakliyat İşlemleri 
 
Diğer Hizmetlerimiz: Ankara'da takip edilmesi gereken
 
Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı,
Dahilde İşleme Rejimi,
Hariçte İşleme Rejimi,
Bakım-Onarım Belgesi 
gibi konuların takibi.